Årsmötet den 17 mars har valt om en ledamot och nyvalt ordförande. Samt vid Föreningsmötet den 23 maj invaldes sista ledamoten så nu är styrelsen fulltalig

Thomas Spogardh,
Ordförande 1 år
Lennart Karlsson,
Kassör 1 år
Sofia Ek,
Vice Ordförande 1 år
Joakim Jonsson,
Sekreterare 2 år
Peter Tilly
Ledamot 2 år