IT-Stöd från Stockholm tar med sin “verkstan” till Dövas Hus på onsdagen den 19 april.
Verkstaden är öppet kl 10.00 till 15.00 med “Drop in”.

Har ni något problem med datorer eller mobiler? Har frågor om Smart-TV eller abonnemang?
Kom redan kl 10.00.

Gemensam fika kl 13.00 med lite föreläsning av IT-STÖD varför Stockholm Dövas Förening har startat
upp detta projekt.

Välkomna!