Posts not found

Teckenspråkscafé

Teckenspråkscafé som är öppet för alla!

Ta gärna med era vänner som är intresserade av teckenspråk för att träna på det och umgås med oss över en fika.

Sprid gärna att det är Öppet hus på Dövas Hus när det är teckenspråkscafé och om någon är nyfiken på vår verksamhet är man också välkommen och det går bra att bli medlem hos oss för att får mer information genom vår elektroniska medlemstidning, Timmermansbladet.

* Träna upp ert teckenspråk!
* Börja lära er lite teckenspråk!
* Anmäla intresse att går på teckenspråkskurs på Dövas Hus!
* Umgås med våra medlemmar!
* Har olika aktiviteter med oss!

Kolla i kalendarium för kommande tillfällen för teckenspråkscafé. Ni kan kolla med oss om ni kan komma på andra sammankomster.

Styrelsen år 2018-2019

Årsmötet den 17 mars har valt om en ledamot och nyvalt ordförande. Samt vid Föreningsmötet den 23 maj invaldes sista ledamoten så nu är styrelsen fulltalig

Thomas Spogardh,
Ordförande 1 år
Lennart Karlsson,
Kassör 1 år
Sofia Ek,
Vice Ordförande 1 år
Joakim Jonsson,
Sekreterare 2 år
Peter Tilly
Ledamot 2 år

Anmäla till Nyhetsbrev “Timmermansbladet”